nilma

min blogg | mina tankar | mitt liv

Viktigt med ergonomi

Ergonomi, det är viktigt, överallt! Oftast talas det i samband med olika arbetsplatser, men det gäller även att tänka ergonomiskt i skolan och i klasrummen. Det när det gäller val av skolmöbler, läs mer här. Grejen är ju att ett klassrum, det är ju dels där eleverna "arbetar" så väl som lärare. Redan i ung ålder är det viktigt att ha stolar och bänkar som är anpassade efter längd och hur man sitter och står. Även barn kan drabbas av förslitningsskador om de inte sitter, går eller står rätt. Därför är det av största vikt att skolor idag ser till så att de skolmöbler som finns är anpassade för eleverna. 

Gör det mer ergonomiskt

När det gäller olika arbetsplatser idag så är det inte ovanligt att ta in en ergonom som kan styra upp och se till att det blir mer ergonomiskt för alla. Det genom att föreslå hjälpmedel samt visa hur man bör arbeta. Det är inte lika vanligt att man gör det i skolor och förskolor. Men det finns ergonomiska möbler att satsa på för klassrum, kapprum, lärarrum med mera. Cadiform är ett företag som satsat på just detta. Så se till att kolla vad de har. Kanske ni är flera lärare som insett att det är dags att göra något åt er arbetsplats samt även se till att göra det bättre för era elever. Hör då med skolans ledning om att köpa in rätt sorts skolmöbler. 

19 Nov 2020