nilma

min blogg | mina tankar | mitt liv

Funderingar kring omorganisation

Det är inte helt ovanligt idag att företag och organisationer väljer att lägga sin verksamhet, eller delar av sin verksamhet, som projekt. Det kan låta väldigt enkelt att strukturera om verksamheten till att jobba i projektform och det händer att företag gör halvhjärtade försök utan att ha rätt baskunskaper. Om du eller ditt företag har kommit till den punkt att det är dags att påbörja projektarbete så är det väl värt både tid och pengar att satsa på en bra och väl utformad projektledarutbildning. Hos Ledar- & Projekthantering i Sverige AB finner ni utbildningar utformade för både små och stora företag som är i behov av att lära sig hur man skapar effektiva team, påbörjar och underhåller projekt och ger er de kunskaper ni behöver för att känna er trygga i er verksamhet. De kan skräddarsy utbildningar utifrån era behov och är certifierade inom PMP och IPMA vilket är en garanti för utbildningar som håller en hög standard. 

Vad innebär projektledning?

Ibland beskrivs projektledning bildligt som att vara en kapten på ett fartyg. Det är du som håller båtens för åt det håll ni ska segla och det är du som ser till att alla som är delaktiga jobbar åt samma håll. Att vara ledare för ett projekt i ett företag eller en verksamhet är att leda de grupper som planerar, hittar rätt resurser och genomför arbetet som krävs för att nå målet. Det betyder inte att projektledaren gör allt jobb utan att man är den som håller i trådarna. 

7 Nov 2016