nilma

min blogg | mina tankar | mitt liv

Hur får man en personlig assistent?

Den som har en omfattande funktionsnedsättning har möjlighet att få personlig assistans. Det om man har behov av hjälp med det som kallas för grundläggande behov. För personlig assistent i Lomma, läs mer här. ör att få personlig assistans behöver du vara yngre än 65 år, men får du en innan det så får du behålla din hjälp även efter du fyllt 65. Det syfte personlig assistans har är att en person ska kunna leva så självständigt som möjligt. Både vuxna och barn kan få personlig assistans.

Vem ska jag kontakta?

Du ansöker om personlig assistans antingen hos din kommun eller hos Försäkringskassan. Det beror lite på hur mycket hjälp du har behov av. Om det är så att du behöver hjälp med de grundläggande behoven i mindre än 20 timmar i veckan så är det kommunen du vänder dig till. Om du har behov med mer hjälp än 20 timmar per vecka, då är det assistansersättning från Försäkringskassan du kan ansöka om. Läs mer här om hur man kan få personliga assistenter. 


När du har ansökt om personlig assistans eller assistansersättning ska handläggaren hos kommunen eller Försäkringskassan utreda om det är så att du har rätt till assistansen. Du måste tillhöra någon av de tre grupper som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för att kunna få assistans.

Om utredningen visar att du har rätt till personlig assistans undersöker handläggaren hur många timmar du eller barnet behöver hjälp med de grundläggande behoven.

18 Feb 2021